GPS

Tracker är ett pejl- och kommunikationssystem som används i jakt, både med och utan hund.
Tracker vänder sig numera inte enbart till hundförare utan till samtliga jägare. Jägare som vill se var hundarna är, men även jägare som vill veta var jaktkamrater är. 

Kontakt

+358 (0)18-23 588

elda@aland.net

Adress

Uppgårdsvägen 14

22100 Mariehamn, Åland

Site by Strax